Angličtina

Angličtina » Gramatika » Gerundium (Gerund)

Gerundium (Gerund)

Tvar

sloveso + –ing

Přidáním koncovky –ing vytvoříme z libovolného slovesa gerundium, např. reading, working, going apod.

Záporný tvar vytvoříme přidáním not: not reading, not working, not going.

Použití

Gerundium sice vypadá jako sloveso, ale používáme jej jako podstatné jméno.

1. Gerundium jako podmět

2. Gerundium jako předmět

3. Gerundium jako doplněk

4. Gerundium po předložkách

5. Gerundium po slovesech

Jsou-li ve větě dvě slovesa za sebou, bude druhé z nich buď v infinitivu nebo v podobě gerundia. Vždy záleží na prvním slovesu – po některých může následovat obojí, po jiných musí následovat gerundium, např. avoid, enjoy, regret, risk nebo suggest.

Kam dál?

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)