Angličtina

Angličtina » Gramatika » Komparativ / Comparative

Komparativ / Comparative

Použití

Komparativ používáme při srovnávání vlastností osob nebo předmětů.

Příklady

Tvary

Používáme-li, ke srovnání výraz as ... as („tak ... jako”, „stejně ... jako”), tvar přídavného jména se nemění:

Při použití výrazu than („než”), ke změnám dochází:

Jednoslabičná přídavná jména

Přidáváme koncovku -er:

fast → faster, high → higher, strong → stronger

Pokud slovo končí písmeny v pořadí souhláska – samohláska – souhláska, musíme poslední souhlásku zdvojit:

fat → fatter, hot → hotter, big → bigger

Dvouslabičná přídavná jména končící -y

Koncovku -y odloučíme a přidáme koncovku -ier:

happy → happier, funny → funnier

Ostatní (dvou- a víceslabičná) přídavná jména

K přídavnému jménu přidáme výraz more, tvar se nemění:

interesting → more interesting, careful → more careful

Výjimky

good → better, bad → worse, far → further, new → newer

Kam dál?

Procvičit učivo »

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)