Angličtina

Angličtina » Gramatika » Kondicionál I / Conditional I

Kondicionál I / Conditional I

Tvary

Hlavní věta

podmět + budoucí čas

Podmínková věta

if + podmět + přítomný čas

Pozn.: pořadí vět v souvětí lze změnit, tj. můžeme začít podmínkovou větou a pokračovat větou hlavní. V takovém případě píšeme za podmínkovou větu čárku:

Kromě „will” lze v hlavní větě použít „can” nebo „may”:

Použití

Reálná možnost

První kondicionál se vztahuje k budoucnosti, podmínka vyjadřuje stav, který může reálně nastat.

Kam dál?

Procvičit učivo »

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)