Angličtina

Angličtina » Gramatika » Kondicionál II / Conditional II

Kondicionál II / Conditional II

Tvary

Hlavní věta

podmět + would + zákl. tvar slovesa

Podmínková věta

if + podmět + minulý čas

* Ve druhém kondicionálu je jediným gramaticky správným tvarem slovesa „to be” „were”. V běžné mluvě se ale často používá „was”.

Pozn.: pořadí vět v souvětí lze změnit, tj. můžeme začít podmínkovou větou a pokračovat větou hlavní. V takovém případě píšeme za podmínkovou větu čárku:

Kromě „would” lze v hlavní větě použít „could”, „might” nebo „should”:

Použití

Teoretická (ale nepravděpodobná) možnost

Druhý kondicionál se používá tehdy, když mluvíme o hypotetické stituaci, která by nastala, pokud by byla splněna podmínka, která aktuálně splněna není.

Kam dál?

Procvičit učivo »

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)