Angličtina

Angličtina » Gramatika » Minulý čas prostý vs minulý čas průběhový / Past Simple vs Past Continuous

Minulý čas prostý vs minulý čas průběhový / Past Simple vs Past Continuous

Tvary

Minulý čas prostý / Past Simple

Kladné oznamovací věty

Otázky

Záporné věty

Minulý čas prostý – podrobný výklad

Min. čas průběhový / Past Continuous

Kladné oznamovací věty

Otázky

Záporné věty

Minulý čas průběhový – podrobný výklad

Použití

Min. čas prostý / Past Simple

Série událostí

Použitím min. času prostého naznačujeme, že události následovaly jedna po druhé.

Zmínka o události

Pokud pouze zmiňujeme, že k nějaké události došlo, použijeme min. prostý čas.

Přerušení probíhajícího děje

Minulý čas prostý – podrobný výklad

Min. čas průběhový / Past Continuous

Souběžně probíhající děje

Probíhaly-li děje, o kterých mluvíme, zároveň, musíme použít min. průběhový čas.

Zdůraznění času, v němž děj probíhal

Klademe-li důraz na dobu, v níž děj probíhal, použijeme min. č. průběhový.

Déle probíhající děj, který byl přerušen

Minulý čas průběhový – podrobný výklad

Kam dál?

Procvičit učivo »

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)