Angličtina

Angličtina » Gramatika » Výrazy much / many / a lot of / lots of

Výrazy much / many / a lot of / lots of

Použití

Kladné oznamovací věty

1. Mluvená angličtina

V mluvené angličtině dáváme přednost výrazům „a lot of” a „lots of”.

2. Formální text

Píšeme-li formální text, používáme spíše „much” a „many”. Platí to také o větách, kde jsou použity výrazy „so”, „as” nebo „too”.

Otázky a záporné věty

1. Počitatelná podstatná jména

Ve spojení s počitatelnými podstatnými jmény používáme výraz „many”.

2. Nepočitatelná podstatná jména

Ve spojení s nepočitatelnými podstatnými jmény používáme výraz „much”.

*Pozor, “money” a “time” jsou nepočitalné. Ve skutečnosti můžeme počítat mince, bankovky, hodiny nebo minuty, ale ne peníze či čas.

Kam dál?

Procvičit učivo »

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)