Angličtina

Angličtina » Gramatika » Předminulý čas prostý / Past Perfect Simple

Předminulý čas prostý / Past Perfect Simple

Tvary

Kladná oznamovací věta

Podmět + had + příčestí minulé

Pozn.: Příčestí minulé má u pravidelných sloves (např. play, watch) koncovku –ed, nepravidelná slovesa mají zvláštní tvary (např. be – been, go – gone, speak – spoken)

Otázka

(Wh?) + had + podmět + příčestí minulé

Zápor

Podmět + had + not + příčestí minulé

Stažené tvary: I had not = I hadn’t, you had not = you hadn’t, he had not = he hadn’t apod.

Použití

Událost, která předcházela jiné události v minulosti

Předminulý čas prostý / Past Perfect Simple, schéma 01

Stav před změnou v minulosti

Týká se hlavně sloves, která netvoří průběhový tvar (např. be, know, have, like), ale často se používá i u sloves jako live, work nebo study.

Předminulý čas prostý / Past Perfect Simple, schéma 02

Podmínkové věty

Kam dál?

Procvičit učivo »

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)