Angličtina

Angličtina » Gramatika » Předpřítomný čas prostý / Present Perfect Simple

Předpřítomný čas prostý / Present Perfect Simple

Tvary

Kladná oznamovací věta

Podmět + have/has + příčestí minulé

Pozn.: Příčestí minulé má u pravidelných sloves (např. play, watch) koncovku –ed, nepravidelná slovesa mají zvláštní tvary (např. be – been, go – gone, speak – spoken)

Stažené tvary: I have = I’ve, you have = you’ve, he has = he’s apod.

Otázka

(Wh?) + have/has + podmět + příčestí minulé

Zápor

Podmět + have/has + not + příčestí minulé

Stažené tvary: I have not = I haven’t, you have not = you haven’t, he has not = he hasn’t apod.

Použití

Události, k nimž došlo v blíže neurčené době

Do této kategorie patří např. zkušenosti, změny, úspěchy, zatím nedokončené děje nebo opakované události. Důležitý je také vztah těchto událostí k současnosti.

Předpřítomný čas prostý / Present Perfect Simple, schéma 01

Změny

Zkušenosti (nebo jejich absence)

Úspěchy

Zatím nedokončené činnosti

Opakované události

Děj, který začal v minulosti a stále trvá

Týká se sloves, která netvoří průběhový tvar (např. be, know, have, like)

Předpřítomný čas prostý / Present Perfect Simple, schéma 02

Typické výrazy

Just, this week/month/year, recently, so far, not yet, ever, since, for.

Kam dál?

Procvičit učivo »

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)