Angličtina

Angličtina » Gramatika » Tázací dovětky (Question Tags)

Tázací dovětky (Question Tags)

Tázací dovětky mají podobu krátké otázky na konci věty a slouží k oživení konverzace nebo k vyjádření zdvořilého dotazu či žádosti. V češtině jim odpovídají dovětky "že?", "že ano?" a "že ne?".

Základní struktura

Věta Dovětek
kladná záporný
záporná kladný

Je-li podmětem věty podstatné jméno, v dovětku jej nahradíme zájmenem:

Věty bez pomocný sloves

Týká se kladných oznamovacích vět v přítomném a minulém čase prostém. Dovětek vytvoříme tak, že použijeme pomocné sloveso, jimž se běžně tvoří zápor (v přítomném čase don’t/doesn’t a v minulém čase didn’t).

Věty se slovesem to be, s pomocnými a způsobový slovesy

Je-li ve větě sloveso to be, pomocné nebo způsobové sloveso, použijeme jej i v dovětku. Pouze změníme kladný tvar na záporný a obráceně.

Na co si dát pozor

Dovětek u I am je aren’t I?

Ve větách, které obsahují příslovce s negativním významem (never, rarely, barely, hardly apod.), je dovětek kladný.

Věty s vazbou there is/are:

Kam dál?

Procvičit učivo »

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)