Angličtina

Angličtina » Gramatika » Trpný rod / Passive Voice

Trpný rod / Passive Voice

Tvary

Obecný tvar

podmět + be + příčestí minulé

Přítomný čas

podmět + am/is/are + příčestí minulé

Minulý čas

podmět + was/were + příčestí minulé

Budoucí čas

podmět + will be + příčestí minulé

Vyjádření původce děje

Pokud chceme vyjádřit původce děje v trpném rodu, použijeme předložku „by”.

Převod činného rodu na trpný

  1. Předmět věty v činném rodu se v trpném rodu stane podmětem.
  2. Podmět věty v činném rodu se v trpném rodu stane předmětem nebo jej vypustíme.

Trpný rod / Passive Voice, schéma 01

Použití

Důraz na předmět

Použitím trpného rodu přesouváme důraz na předmět děje. Původce děje je méně podstatný nebo jej neznáme.

Kam dál?

Procvičit učivo »

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)