Angličtina

Angličtina » Gramatika » Vyjadřování budoucnosti (Expressing the Future)

Vyjadřování budoucnosti (Expressing the Future)

Budoucí události, které jsou součástí určitého rozvrhu nebo programu

Používáme přítomný čas prostý:

Naplánované události

Používáme přítomný čas průběhový:

Záměry a události, k nimž dojde v důsledku toho, co se právě děje

Používáme vazbu be going to:

Sliby a momentální rozhodnutí

Používáme budoucí čas s will:

Kam dál?

Procvičit učivo »

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)