Angličtina

Angličtina » Gramatika » Způsobová slovesa I / Modal verbs I (can/may/must)

Způsobová slovesa I / Modal verbs I (can/may/must)

Tvary

Obecný tvar

Podmět + způsobové sloveso + sloveso v zákl. tvaru

Přehled tvarů způsobových sloves CAN, MAY a MUST.

  Kladné věty Otázka Zápor
CAN (moci, umět) She can sing well. Can she sing well? She can’t sing well.
MUST (muset) You must help your father. Must you help your father? You needn’t help your father.
MAY (smět) We may go out tonight. May we go out tonight? We mustn’t go out tonight.

Použití

CAN

Dovednost, schopnost

I can swim. / Umím (dovedu) plavat.

Příležitost

If you have time tomorrow, we can go for a trip. / Když budeš mít zítra volno, můžeme jet na výlet.

Povolení

You can take my car. / Můžeš si vzít mé auto. (= dovoluji ti to)

Zdvořilá žádost

Can you help me, please? / Můžeš si prosím pomoci?

Ne(možnost)

It can’t be true. / To nemůže být pravda. (= to není možné)

MUST

Jistota

It must be the house I saw in the magazine. / To musí být ten dům, který jsem viděl v časopise. (= určitě je to on)

Důrazné doporučení

You must talk to Jenny. / Musíš si s Jenny promluvit. (= určitě bys to měl udělat)

Nutnost, nezbytnost

You must book the tickets in advance or you won’t get there. / Musíš si objednat vstupenky s předstihem, jinak se tam nedostaneš. (= pokud si je včas neobjednáš, nedostaneš se tam)

Zákaz (must not)

You must not ride a bike without a helmet. / Nesmíš jezdit na kole bez přilby. (= je to zakázané)

MAY

Možnost

Garry may be in the gym. / Garry může být v tělocvičně. (= možná tam je)

Povolení

You may go to the disco tonight. / Dnes večer můžete jít na diskotéku. (= máte to dovolené, smíte tam jít)

Žádost, prosba

May I have a question? / Mohu se na něco zeptat? (= smím se zeptat?)

Kam dál?

Procvičit učivo »

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)