Angličtina

Přehled šablon

Vzdělávací materiály

 1. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–1 Minulý čas prostý (Past Simple)
 2. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–2 Předpřítomný čas prostý (Present Perfect Simple)
 3. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–3 Předpřítomný čas vs minulý čas (Present Perfect vs Past Simple)
 4. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–4 Předminulý čas prostý (Past Perfect Simple)
 5. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–5 Přítomný čas prostý (Present Simple)
 6. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–6 Rozkazovací způsob (Imperative)
 7. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–7 Přítomný čas průběhový (Present Continuous)
 8. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–8 Kondicionál I (Conditional I)
 9. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–9 Kondicionál II (Conditional II)
 10. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–10 Trpný rod (Passive voice)
 11. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–11 Způsobová slovesa I (Modal verbs I)
 12. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–12 Some
 13. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–13 Any
 14. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–14 No
 15. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–15 Minulý čas průběhový (Past Continuous)
 16. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–16 Minulý čas prostý vs minulý čas průběhový (Past Simple vs Past Continuous)
 17. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–17 Výrazy much / many / a lot of / lots of
 18. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–18 Data (Dates)
 19. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–19 Čas (Time)
 20. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–20 Peníze & ceny (Money & prices)
 21. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–21 Výrazy few / little / a few / a little
 22. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–22 Budoucí čas prostý II (Future Simple II, “be going to”)
 23. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–23 Zvratná zájmena (Reflexive Pronouns)
 24. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–24 Nepřímá řeč (Indirect Speech / Reported Speech)
 25. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–25 Budoucí čas prostý I (Future Simple I, “will”)
 26. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–26 “Will” vs “be going to”
 27. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–27 Present Perfect vs Past Simple
 28. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–28 Present Simple
 29. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–29 Past Simple
 30. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–30 Past Perfect Simple
 31. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–31 Present Perfect Simple
 32. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–32 Conditional I
 33. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–33 Nesamostatná přivlastňovací zájmena (Possessive Determiners)
 34. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–34 Possessive Determiners
 35. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–35 Modal Verbs I
 36. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–36 Present Continuous
 37. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–37 Passive Voice
 38. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–38 Pořádek slov I – Oznamovací věty (Word Order I – Declarative Sentences)
 39. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–39 Word Order I – Declarative Sentences
 40. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–40 Time
 41. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–41 Dates
 42. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–42 Money & prices
 43. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–43 Výrazy some, any a no
 44. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–44 Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 45. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–45 Countable and uncountable nouns
 46. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–46 Much vs Many
 47. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–47 Little vs Few
 48. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–48 Past Continuous
 49. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–49 Past Simple vs Past Continuous
 50. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–50 Komparativ (Comparative)
 51. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–51 Comparative
 52. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–52 Superlativ (Superlative)
 53. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–53 Superlative
 54. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–54 Future Simple (be going to)
 55. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–55 “Will” vs “be going to”
 56. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–56 Reflexive pronouns
 57. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–57 Frekvenční příslovce (Adverbs of Frequency)
 58. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–58 Adverbs of Frequency
 59. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–59 Časové předložky I (Prepositions of Time I)
 60. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–60 Prepositions of Time I
 61. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–61 Gerundium (Gerund)
 62. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–62 Vyjadřování budoucnosti (Expressing the Future)
 63. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–63 Expressing the Future
 64. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–64 Tázací dovětky (Question Tags)
 65. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–65 Question Tags
 66. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–66 Způsobová příslovce (Adverbs of Manner)
 67. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–67 Adverbs of Manner
 68. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–68 Conditional II
 69. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–69 Přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový (Present Simple vs Present Continuous)
 70. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–70 Present Simple vs Present Continuous
 71. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–71 Future Simple (will)
 72. VY_22_INOVACE_Jaz2_3–72 Irregular Verbs

Digitální učební materiály (DUM)

 1. VY_32_INOVACE_ICT2.5–21 London Sights
 2. VY_32_INOVACE_ICT2.5–22 London Sights
 3. VY_32_INOVACE_ICT2.5–23 UK Quiz
 4. VY_32_INOVACE_ICT2.5–24 Famous British Quiz
 5. VY_32_INOVACE_ICT2.5–25 Australia Quiz
 6. VY_32_INOVACE_ICT2.5–26 Florida Quiz
 7. VY_32_INOVACE_ICT2.5–27 California Quiz
 8. VY_32_INOVACE_ICT2.5–28 Kids Quiz I (United Kingdom)
 9. VY_32_INOVACE_ICT2.5–29 Kids Quiz II (United States)
 10. VY_32_INOVACE_ICT2.5–30 Kids Quiz III (Canada and Australia)