Angličtina

Angličtina » Témata » Čas / Time

Čas / Time

Určování času

Čas / Time, schéma 01

Celá hodina

01 – 30 („past”)

Pokud minutová ručička ukazuje hodnody od 1 do 30, používáme výraz „past”. Zapamatuj si výrazy „quarter” (čtvrt) a „half” (půl).

31 – 59 („to”)

Pokud minutová ručička ukazuje hodnody od 31 do 59, dopočítáváme zbývající minuty do následující hodiny. Používáme výraz „to”.

Digitální čas

Četba digitálního zápisu času je obdobná jako v češtině:

* Narozdíl od češtiny, se v angličtině obvykle vyslovuje 0 – „oh”.

Kam dál?

Procvičit učivo »