Angličtina

Angličtina » Témata » Data / Dates

Data / Dates

Zápis data

Brit.

2nd November / 2 November

Čteme: the second of November. Člen the a předložka of se obvykle nezapisují, ale vyslovují se.

Am.

November 2nd / November 2

Čteme: November second.

Zkrácený zápis

02/11 nebo 02-11 [dd/mm]
11/02 nebo 11-02 [mm/dd]

Pozor, zkrácený zápis často začíná měsícem, nikoliv dnem jako v češtině!

Př. 06/27 = 27nd June

Názvy měsíců

January Leden May Květen September Září
February Únor June Červen October Říjen
March Březen July Červenec November Listopad
April Duben August Srpen December Prosinec

Řadové číslovky

1. the first 1st 11. the eleventh 11th 21. the twenty-first 21st
2. the second 2nd 12. the twelfth 12th 22. the twenty-second 22nd
3. the third 3rd 13. the thirteenth 13th 23. the twenty-third 23rd
4. the fourth 4th 14. the fourteenth 14th 24. the twenty-fourth 24th
5. the fifth 5th 15. the fifteenth 15th 25. the twenty-fifth 25th
6. the sixth 6th 16. the sixteenth 16th 26. the twenty-sixth 26th
7. the seventh 7th 17. the seventeenth 17th 27. the twenty-seventh 27th
8. the eighth 8th 18. the eighteenth 18th 28. the twenty-eighth 28th
9. the ninth 9th 19. the nineteenth 19th 29. the twenty-ninth 29th
10. the tenth 10th 20. the twentieth 20th 30. the thirtieth 30th
            31. the thirty-first 31st

Kam dál?

Procvičit učivo »