Angličtina

Angličtina » Gramatika » Frekvenční příslovce (Adverbs of Frequency)

Frekvenční příslovce (Adverbs of Frequency)

Použití

Frekvenční příslovce odpovídají na otázku, jak často se něco děje.

Příklady

Určitá frekvenční příslovce

Udávají míru opakování přesně, např. daily (denně), weekly (týdně), monthly (měsíčně), yearly (ročně) nebo once (jednou), twice (dvakrát), three times (třikrát) apod.

Umisťujeme je obvykle na konec věty.

Příklady

Neurčitá frekvenční příslovce

Udávají míru opakování jen přibližně, např. always (vždy), usually (obvykle), regularly (pravidelně), often (často), sometimes (někdy), occasionally (příležitostně), rarely (zřídka), never (nikdy).

Umisťujeme je obvykle před významové sloveso. Výjimkou je sloveso „to be” – frekvenční příslovce píšeme až za něj.

Příklady

Kam dál?

Procvičit učivo »

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)