Angličtina

Angličtina » Gramatika » Minulý čas průběhový / Past Continuous

Minulý čas průběhový / Past Continuous

Tvary

Kladná oznamovací věta

Podmět + was/were + příčestí průběhové (–ing)

Otázka

(Wh?) + was/were + podmět + příčestí průběhové (–ing)

Zápor

Podmět + was/were + not + příčestí průběhové (–ing)

Stažené tvary: was not = wasn’t, were not = weren’t apod.

Použití

Přerušený děj v minulosti

Déle probíhající děj vyjádříme min. průběhovým časem, přerušení min. časem prostým.

Minulý čas průběhový / Past Continuous, schéma 01

When vs. while

when + past simple

while + past continuous

Zdůraznění času, ve kterém děj probíhal

Souběžně probíhající děje

Minulý čas průběhový / Past Continuous, schéma 02

Pozadí příběhu

Při vyprávění se často používá minulý průběhový čas k vykreslení prostředí, ve kterém se odehrával hlavní děj. Hlavní události jsou pak vyjádřeny v minulém čase prostém.

Rozhořčení (v kombinaci s „always”)

Kam dál?

Procvičit učivo »

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)