Angličtina

Angličtina » Gramatika » Přítomný čas průběhový / Present Continuous

Přítomný čas průběhový / Present Continuous

Tvary

Kladná oznamovací věta

Podmět + am/is/are + příčestí průběhové (–ing)

Stažené tvary: I am = I’m, you are = you’re, he is = he’s apod.

Otázka

(Wh?) + am/is/are + podmět + příčestí průběhové (–ing)

Zápor

Podmět + am/is/are + not + příčestí průběhové (–ing)

Stažené tvary: you are not = you aren’t, he is not = he isn’t apod.

Použití

Právě probíhající děj

Blízká budoucnost, dohodnuté události, plány

Naštvání (v kombinaci s „always”)

Typické výrazy

at the moment, now, today, this week, this month, tomorrow, next week, currently apod.

Kam dál?

Procvičit učivo »

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)