Angličtina

Angličtina » Gramatika » Přítomný čas prostý / Present Simple

Přítomný čas prostý / Present Simple

Tvary

Kladná oznamovací věta

Podmět + sloveso v zákl. tvaru + (s/es ve 3. os. j.č.)

Otázka

(Wh?) + do/does + podmět + sloveso v zákl. tvaru

Zápor

Podmět + do/does + not + sloveso v zákl. tvaru

Stažené tvary: you do not = you don’t, he does not = he doesn’t apod.

Sloveso „to be”

Tvary slovesa „to be” jsou am (1. os. j. č.), is (3. os. j. č.) a are. Zápor se tvoří přidáním not a otázky obrácením slovosledu.

Kladné věty Zápor Otázka
I am. / I’m. I am not. / I’m not. Am I?
You are. / You’re. You are not. / You aren’t. Are you?
He is. / He’s. He is not. / He isn’t. Is he?
She is. / She’s. She is not. / She isn’t. Is she?
It is. / It’s. It is not. / It isn’t. Is it?
We are. / We’re. We are not. / We aren’t. Are we?
They are. / They’re. They are not. / They aren’t. Are they?

Sloveso „to have (got)”

Britská angličtina

Kladné věty Zápor Otázka
I have got. / I’ve got. I have not got. / I haven’t got. Have I got?
You have got. / You’ve got. You have not got. / You haven’t got. Have you got?
He has got. / He’s got. He has not got. / He hasn’t got. Has he got?
She has got. / She’s got. She has not got. / She hasn’t got. Has she got?
It has got. / It’s got. It has not got. / It hasn’t got. Has it got?
We have got. / We’ve got. We have not got. / We haven’t got. Have we got?
They have got. / They’ve got. They have not got. / They haven’t got. Have they got?

Americká angličtina

Kladné věty Zápor Otázka
I have. I do not have. / I don’t have. Do I have?
You have. You do not have. / You don’t have. Do you have?
He has. He does not have. / He doesn’t have. Does he have?
She has. She does not have. / She doesn’t have. Does she have?
It has. It does not have. / It doesn’t have. Does it have?
We have. We do not have. / We don’t have. Do we have?
They have. They do not have. / They don’t have. Do they have?

Použití

Opakovaný děj

Sem patří zvyky, obvyklé denní činnosti, vše, co se odehrává dle rozvrhu apod. Věty často obsahují výrazy, které udávají míru opakování děje: always, often, usually, sometimes, seldom/rarely, everyday.

Přítomný čas prostý / Present Simple, schéma 01

Fakta

Přítomný čas prostý / Present Simple, schéma 02

Naplánované události v budoucnosti

Běžně se používá např. když mluvíme o jízdních řádech nebo naplánovaných akcích.

Přítomný čas prostý / Present Simple, schéma 03

Momentální stav

Platí pouze pro slovesa, která běžně netvoří průběhový tvar.

Přítomný čas prostý / Present Simple, schéma 04

Kam dál?

Procvičit učivo »

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)