Angličtina

Angličtina » Gramatika » Výrazy some, any a no

Výrazy some, any a no

SOME

Význam

SOME nějaký, některý
SOMEONE, SOMEBODY někdo
SOMETHING něco
SOMEWHERE někde

Příklady

Použití

Kladné oznamovací věty

Otázky, na které očekáváme kladnou odpověd

Pozn.: U ostatních otázek používáme místo výrazu “some”, výraz “any”.

ANY

Význam

  Kladné věty Otázky Zápor
ANY jakýkoliv, kterýkoliv nějaký, některý žádný
ANYONE, ANYBODY kdokoliv někdo nikdo
ANYTHING cokoliv něco nic
ANYWHERE kdekoliv někde nikde

Použití + příklady

Kladné oznamovací věty

Otázky

Zápor

NO

Význam

NO žádný
NO ONE, NOBODY nikdo
NOTHING nic
NOWHERE nikde, nikam

Použití + příklady

Výraz “no” a složené výrazy s “no” se používají v záporných větách. Tvar slovesa zůstává stejný jako ve větách kladných (narozdíl od češtiny, může mít věta ve spisovné angličtině jen jeden zápor).

Kam dál?

Cvičení SOME » Cvičení ANY » Cvičení NO »

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)