Angličtina

Angličtina » Gramatika » Přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový / Present Simple vs Present Continuous

Přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový / Present Simple vs Present Continuous

Tvary

Přítomný čas prostý / Present Simple

Kladné oznamovací věty

Otázky

Záporné věty

Přítomný čas prostý – podrobný výklad

Přít. čas průběhový / Present Continuous

Kladné oznamovací věty

Otázky

Záporné věty

Přítomný čas průběhový – podrobný výklad

Nejčastější použití

Přít. čas prostý / Present Simple

Opakovaná činnost, zvyky

Fakta

Přítomný čas prostý – podrobný výklad

Přít. čas průběhový / Present Continuous

Právě probíhající děje

Plány týkající se blízké budoucnosti

Přítomný čas průběhový – podrobný výklad

Kam dál?

Procvičit učivo »

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)