Angličtina

Angličtina » Gramatika » Minulý čas prostý / Past Simple

Minulý čas prostý / Past Simple

Tvary

Kladná oznamovací věta

Podmět + min. tvar slovesa

Pozn.: Pravidelná slovesa mají v min. čase koncovku –ed (např. played, watched, finished), nepravidelná slovesa mají zvláštní tvary (např. go – went, come – came, tell – told)

Otázka

(Wh?) + did + podmět + sloveso v zákl. tvaru

Zápor

Podmět + did + not + sloveso v zákl. tvaru

Stažený tvar: did not = didn’t.

Sloveso „to be”

Tvary slovesa „to be” jsou was (1. a 3. os. j. č.) a were. Zápor se stejně jako v přítomném čase tvoří přidáním not (stažené tvary jsou pak wasn’t a weren’t) a otázky obrácením slovosledu.

Použití

Ukončený děj v minulosti

Minulý prostý čas se obvykle používá k vyjádření událostí, ke kterým došlo v nějaké blíže určené době v minulosti. Často používáme výrazy jako yesterday, last year, in 1987 apod.

Minulý čas prostý / Past Simple, schéma 01

Příklady dalšího použití

Série událostí v minulosti

Minulý čas prostý / Past Simple, schéma 02

Déle trvající děj v minulosti

Minulý čas prostý / Past Simple, schéma 04

Minulé zvyky

Minulý čas prostý / Past Simple, schéma 03

Fakta, která už neplatí

Minulý čas prostý / Past Simple, schéma 05

Kam dál?

Procvičit učivo »

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)