Angličtina

Angličtina » Gramatika » Superlativ / Superlative

Superlativ / Superlative

Použití

Superlativ používáme, chceme-li vyjádřit, že něco nebo někdo je „nej-” (nejrychlejší, největší, nejlepší apod.)

Příklady

Tvary

U přídavných jmen vždy používáme určitý člen the, ostatní pravidla jsou uvedena níže:

Jednoslabičná přídavná jména

Přidáváme koncovku -est:

fast → fastest, high → the highest, strong → the strongest

Pokud slovo končí písmeny v pořadí souhláska – samohláska – souhláska, musíme poslední souhlásku zdvojit:

fat → the fattest, hot → the hottest, big → the biggest

Dvouslabičná přídavná jména končící -y

Koncovku -y odloučíme a přidáme koncovku -iest:

happy → the happiest, funny → the funniest

Ostatní (dvou- a víceslabičná) přídavná jména

K přídavnému jménu přidáme výraz most, tvar se nemění:

interesting → the most interesting, careful → the most careful

Výjimky

good → the best, bad → the worst, far → the furthest, new → the newest

Kam dál?

Procvičit učivo »

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)