Angličtina

Angličtina » Gramatika » “Will” vs “be going to”

“Will” vs “be going to”

Tvary

“Will”

Kladné oznamovací věty

Otázky

Záporné věty

Budoucí čas I (will) – podrobný výklad

“Be going to”

Kladné oznamovací věty

Otázky

Záporné věty

Budoucí čas II (be going to) – podrobný výklad

Použití

“Will”

Spontánní rozhodnutí, dobrovolný čin

Sliby

Domněnka, názor, naděje

Budoucí čas I (will) – podrobný výklad

“Be going to”

Plán, záměr

Bezprostřední budoucnost

Budoucí čas II (be going to) – podrobný výklad

Kam dál?

Procvičit učivo »

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)