Angličtina

Angličtina » Gramatika » Předpřítomný vs minulý čas / Present Perfect vs Past Simple

Předpřítomný vs minulý čas / Present Perfect vs Past Simple

Tvary

Minulý čas prostý / Past Simple

Kladné oznamovací věty

Otázky

Záporné věty

Minulý čas prostý – podrobný výklad

Předpřítomný čas / Present Perfect

Kladné oznamovací věty

Otázky

Záporné věty

Předpřítomný čas prostý – podrobný výklad

Použití

Minulý čas prostý / Past Simple

Blíže určený čas

Údaj o tom, kdy k popisované události došlo, je důležitou součástí věty. Typickými výrazy jsou např. yesterday, five days ago nebo last week.

Ukončené děje

Období, v němž došlo k popisované události, už skončilo.

Konkrétní události

Prostý popis minulých událostí

Jde jen o to, co se v minulosti stalo. Vztah k přítomnosti nezdůrazňujeme.

Minulý čas prostý – podrobný výklad

Předpřítomný čas / Present Perfect

Blíže neurčený čas

Přesný čas není podstatný. Důležité je, že se něco právě stalo či naopak zatím nestalo, nebo že je něco hotové. Typickými výrazy jsou just, already a not yet.

Neukončené děje

Období, o němž je řeč, doposud neskončilo. Typické výrazy: this week/year, so far.

Opakované události

Důraz na výsledky (současnost)

Důraz je kladen na současný stav, který je důsledkem určité události.

Předpřítomný čas prostý – podrobný výklad

Kam dál?

Procvičit učivo »

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)